Referenties

Voor onderstaande scholen, bedrijven en verenigingen mocht ik al een programma verzorgen


... en binnenkort ook uw feestprogramma?OBS It Pertoer - Weidum - Tevreden. kinderen hebben genoten; veel lachende gezichten. Allemaal geïnspireerd om zelf te goochelen.
CBO De Hoeksteen - Dokkum - Tevreden. leuke onderhoudende voorstelling voor groot en klein. Theo v.d. Geest is een aanrader voor scholen!
CBO Skoalle mei de Bibel - Wierum - Prima voorstelling. Goed ingeleefd in de specifieke situatie.
CBS - Oosterzee - Tevreden over het optreden
Nuon - Leeuwarden - Tevreden
PV Bosgraaf -Joure - Het was een geslaagd feest
Basf - Heerenveen - Tevreden
Romi Smilfood - Heerenveen - Tevreden, prima dat Theo van te voren zelf nog even contact zocht.
Winkeliersvereniging - Burgum - Tevreden
Cult. Centrum De Molenberg - Delfzijl - Zeer tevreden / voldoende interactie met het publiek.
Basisschool - Oudega Sm. - Het was een leuke act voor alle kinderen, de groepen 1 t/m 8 vonden het allemaal leuk
Activiteiten commissie - Achlum - Wij waren zeer tevreden over het optreden van Theo en bedanken u voor de goede samenwerking
Dorpsfeest Tjerkgaast - Zeer leuk voor de kinderen en ook voor de ouders
CBS De Wel - Broeksterwoude - Zeer tevreden!! Een leuke en betaalbare activiteit voor de basisschool.
OBS - Drachtstercompagnie - Tevreden
Dorpsfeest - Peins - Alles was goed, de kinderen hebben genoten !
CBO Maitiidslibben - Opeinde - Tevreden, we hebben genoten.
CBS Aasterage - Marrum - Tevreden, Perfect !
Feestcommissie - Balk - We hebben een mooie kindermiddag gehad.
Dorpshuis De Brêge - Echtenerbrug - goed
Basisschool It grovestinshôf - Koudum - Goed
CBS Op de Zantinge - Sellingen - We zijn meer dan tevreden! Theo boeide zowel groep 1 als de leerlingen van groep 8. Zowel kinderen als collega's hebben genoten!
Arembergschool - Zwartsluis - Tevreden
Sportvereniging Frisia - Leeuwarden - Tevreden
OBS Middelstein - Midlum - Mede door het optreden van Theo van der Geest was het afscheidsfeest van onze collega zeer geslaagd! "Dik tevreden".
Joh. W. Frisoschool - Leeuwarden - Het was een fantastische ervaring
Zondagsschool - Oude bildtdijk - Het lijkt een beetje eentonig allemaal, maar we waren op alle fronten dik tevreden en hebben een leuke avond gehad. Bedankt !
OBS trijgeaster Honk - Ousterhaule - Zeer tevreden. Theo heeft het prima gedaan. De kinderen, leerkrachten en ouders hebben genoten.
It Haskerplak - Oudehaske - Tevreden. Wat een klasse optreden !! Compliment.
PCBO Kon. Beatrixschool - Leeuwarden - Tevreden
CBS Klaver Trije - Oudeg W. - Een aanrader !
CBS De Twine - IJlst - Tevreden. Het optreden was geschikt voor alle kinderen van 4 - 12 jr. Zeer goede reacties !
OBS Bernebrêge - Opeinde - Tevreden. Ontzettend leuke voorstelling voor jong tot oud! Geslaagde morgen.
OBS De Oerstek - Noardburgum - Zeer tevreden - goed contact - snel en adequaat - prima voorstelling.
OBS Kromme Akkers - Garnwerd - Contact met kantoor was wat zakelijk, toen we contact met Theo zelf hadden bleek hij heel flexibel te zijn. Maar goed, als kantoor moet je de zakelijke kant goed bewaken. Verder was het een geweldige show. We hebben een andere school al het adres doorgegeven! Succes verder.
CBS Groen van Prinsterer - Nieuwe pekela - Tevreden
De Stjelp - Baard - Dik tevreden! De kinderen en ouders waren erg enthousiast. ( (Het was een buitenkansje door de lage gage, dus dat mag wel vaker - betaalbare prijs is belangrijk voor de scholen. Voor de kleinere scholen is het anders niet meer haalbaar)
OBS De Brêge - Scharsterbrug - Tevreden
CBS De Korenaar - Oudebildtzijl - Tevreden ! Geweldig optreden met enorm leuke reacties !
Buurtvereniging - Sumar - Tevreden ! Zeer geslaagd, kinderen + ouders dik tevreden !!
CBS De Springplanke - Engwierum - Tevreden
School voor Daltononderwijs - Steenwijk - Tevreden. Voorstelling was leuk. Kinderen, zowel jong als oud hebben genoten.
CBS De Paadwizer - Parrega - Tevreden !
CBS De Korendrager - Franeker - Tevreden
Activiteitencommissie de Zonnebloem - Drachten - Zeer tevreden, op alle punten zeer goed !
<<<